Technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce

Nauka w technikum trwa:

  • po gimnazjum - 4 lata
  • po 8 klasie szkoły podstawowej - 5 lat

Kwalifikacje:

SPL.01- Obsługa magazynów
SPL.02 - Organizacja transportu

SYLWETKA ABSOLWENTA: technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

handlu elektronicznego,
kierowania zespołem,
zarządzania przepływem informacji w łańcuchu dostaw,
zarządzania systemami informatycznymi w przepływie dóbr i usług,
systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, handel, zaopatrzenie, produkcję,
sprzedaży i prognozowania popytu,
planowania zakupów,
logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
gospodarki odpadami,
planowania produkcji i zapasów,
gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
transportu wewnętrznego.
Logistyka to zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i/lub osób oraz działaniami wspomagającymi te procesy w systemach, w których one zachodzą . Stąd pracownicy logistyki to kara zarządzającą menadżerska. Badania pokazują, że na rynku poszukiwani są pracownicy średniego szczebla branży TSL.

Przyszłość logistyki nierozerwalnie wiąże się i wiązać się będzie z coraz bardziej wyrafinowanymi technologiami cyfrowymi, opartymi na inteligentnych łańcuchach przepływu informacji, co w konsekwencji ułatwi znacznie życie codzienne, kreując jednocześnie szereg nikomu do tej pory nieznanych usług i produktów finalnych.

E- logistyka - pojęcie to rozumiane jest poprzez szeroki pryzmat działań systemowych opartych na wykorzystaniu Internetu czy inteligentnych systemów informacyjnych, osadzających się na bazie nowoczesnych technologii elektronicznych, w szczególnym ujęciu tzw. Internetu Rzeczy (Internet of Things), czy też inteligentnych sieci sensorycznych. Dzięki tego typu rozwiązaniom nowoczesne struktury logistyczne są w stanie przetwarzać ogromne ilości informacji w coraz krótszym czasie i coraz precyzyjniej monitorować parametry wynikające z wymogów, jakie stawiane są przez szybko rozwijającą się gospodarkę.

Specjalizacja ? zarządzanie w e-logistyce, chce połączyć obie te tendencje, kształcąc nową generację logistyków.

Absolwenci zostaną przygotowani do pełnienia funkcji kadry zarządzającej średniego szczebla oraz  wykorzystania narzędzi e- logistyki.

Szkoła zapewnia realizację praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.