Technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce

Technik logistyk - zarządzanie w e-logistyce

Filmik promocyjny

https://www.facebook.com/logistycyzs1wielun/videos/270538601002042/

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/273064160488744/

Kwalifikacje:

SPL.01- Obsługa magazynów
SPL.02 - Organizacja transportu

Nauka trwa 5 lat. SYLWETKA ABSOLWENTA: technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

 • handlu elektronicznego,
 • kierowania zespołem,
 • zarządzania przepływem informacji w łańcuchu dostaw,
 • zarządzania systemami informatycznymi w przepływie dóbr i usług,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, handel, zaopatrzenie, produkcję,
 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
 • transportu wewnętrznego.

Logistyka to zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i/lub osób oraz działaniami wspomagającymi te procesy w systemach, w których one zachodzą . Stąd pracownicy logistyki to kara zarządzającą menadżerska. Badania pokazują, że na rynku poszukiwani są pracownicy średniego szczebla branży TSL.

Przyszłość logistyki nierozerwalnie wiąże się i wiązać się będzie z coraz bardziej wyrafinowanymi technologiami cyfrowymi, opartymi na inteligentnych łańcuchach przepływu informacji, co w konsekwencji ułatwi znacznie życie codzienne, kreując jednocześnie szereg nikomu do tej pory nieznanych usług i produktów finalnych.

E- logistyka - pojęcie to rozumiane jest poprzez szeroki pryzmat działań systemowych opartych na wykorzystaniu Internetu czy inteligentnych systemów informacyjnych, osadzających się na bazie nowoczesnych technologii elektronicznych, w szczególnym ujęciu tzw. Internetu Rzeczy (Internet of Things), czy też inteligentnych sieci sensorycznych. Dzięki tego typu rozwiązaniom nowoczesne struktury logistyczne są w stanie przetwarzać ogromne ilości informacji w coraz krótszym czasie i coraz precyzyjniej monitorować parametry wynikające z wymogów, jakie stawiane są przez szybko rozwijającą się gospodarkę.

Specjalizacja: zarządzanie w e-logistyce, chce połączyć obie te tendencje, kształcąc nową generację logistyków.

Absolwenci zostaną przygotowani do pełnienia funkcji kadry zarządzającej średniego szczebla oraz  wykorzystania narzędzi e- logistyki.

Szkoła zapewnia realizację praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.