Technik budownictwa obsługa nieruchomości

Technik budownictwa

Innowacja pedagogiczna: obsługa nieruchomości

Nauka w technikum trwa:

  • po gimnazjum - 4 lata
  • po 8 klasie szkoły podstawowej - 5 lat

Kwalifikacje:
BUD.08- Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Uczeń nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie między innymi:

- stosowania zasad zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, publicznymi i komercyjnymi,

- opracowywania planów gospodarczych i planów zarządzania nieruchomościami,

- pozyskiwania informacji o nieruchomościach,

- określenia cech mających wpływ na wartość nieruchomości,

- określanie stanu nieruchomości,

- charakteryzowania nieruchomości pod kątem jej położenia w terenie,

- określanie zainwestowania terenu w infrastrukturę techniczną.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.