Technik budownictwa obsługa nieruchomości

Technik budownictwa - obsługa nieruchomości

Prezentacja

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/173319944076255/

Kwalifikacje:

BUD.08- Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Nauka trwa 5 lat. Uczeń nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie między innymi:

  • stosowania zasad zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, publicznymi i komercyjnymi,
  • opracowywania planów gospodarczych i planów zarządzania nieruchomościami,
  • pozyskiwania informacji o nieruchomościach,
  • określenia cech mających wpływ na wartość nieruchomości,
  • określanie stanu nieruchomości,
  • charakteryzowania nieruchomości pod kątem jej położenia w terenie,
  • określanie zainwestowania terenu w infrastrukturę techniczną.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej - 8 tygodni.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą podjąć studia wyższe.