Technik budownictwa

Technik budownictwa

Kwalifikacje:

BUD.12- Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Budynki użyteczności publicznej, domy mieszkalne, biurowce - budownictwo to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zapotrzebowanie na dobrych fachowców z rzetelną wiedzą z umiejętnościami rośnie z roku na rok. Technik budownictwa to z pewnością wybór bardzo trafiony, zarówno w zakresie poszukiwania późniejszej pracy, jak i nabywania wiedzy. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia nadzoru w robotach budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowników (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów, kosztorysów, projektów, itp.

W technikum budowlanym będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budownictwa: nowoczesne technologie budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne, technologie robót wykończeniowych,
  • projektowania architektonicznego ze wspomaganiem komputerowym w programie Auto CAD,
  • kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma PRO.

 

Technik Budownictwa może on znaleźć zatrudnienie, m.in. w przedsiębiorstwach budowlanych, administracji budynków, nadzorze budowlanym, laboratoriach, biurach projektowych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych.

czas trwania:

5 lat

Specjalizacje:

kosztorysowanie robót budowlanych - program Norma PRO 2, projektowanie architektoniczne w środowisku CAD 3, wykonywanie pokryć i obróbek dekarskich - Blachotrapez

przedmiot rozszerzony:

matematyka

Facebook Warsztatów Budowlanych w ZS1:

Zobacz