Sukces Ucznia Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

W dniach 28 i 29 maja odbyły się w Bydgoszczy Na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym eliminacje centralne Olimpiady Wiedzy I Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach brał udział nasz  Jakub Kula uczeń klasy III Technik Architektury Krajobrazu który zajął 4 miejsce w kraju w bloku Architektura Krajobrazu.

Serdecznie gratulujemy…