Sukces logistyków na Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej – Gdańsk

Patryk Armanowski z kl. 4 TL przeszedł do 2 etapu Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej –

Gdańsk.

Ogromne gratulacje 🙂