Stypendia Zawodowcy w Łódzkiem III edycja

Informujemy, że w terminie od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. odbędzie się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”. W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.zawodowcy.lodzkie.pl, Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 i załącznikami do Regulaminu.

Uczniów spełniających wymagania opisane w Regulaminie zachęcamy do ubiegania się o stypendium poprzez dedykowaną aplikację, która zostanie zamieszczona na stronie www.stypendium.lodzkie.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.