Stypendia Pomostowe – (SEGMENT II)

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza nabór wniosków o rekomendacje organizacji lokalnej w programie STYPENDIA POMOSTOWE (SEGMENT II) realizowanym wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Wnioski wraz z załącznikami można składać od 4 do 22 lipca 2022 roku do godz. 14.00 w biurze Fundacji.
W tegorocznej edycji Fundacja udzieli 3 rekomendacji, a roczne stypendium wynosi 7.000 zł

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2022 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2022 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • Są absolwentami szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego,
  • Są mieszkańcami terenów wiejskich lub w miast do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzą zaświadczeniem z ewidencji ludności. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  • Muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 2107,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, zgodnie z ALGORYTMEM. Odnośnik do algorytmu znajduje się TUTAJ.
  • zostali przyjęci w roku akademickim 2022/2023 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.
Informacje są dostępne również na naszej stronie: www.fundacja.wielun.pl oraz www.stypendia-pomostowe.pl

 

psp

Wniosek

Wniosek Stypendia Pomostowe XXI edycjapdf