Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

Informujemy o ogłoszeniu XVI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 24 stycznia do 18 lutego 2022 r.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu  w tym roku:

  • nie ma konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;
  • określono maksymalny okres, z jakiego oceniane są osiągnięcia kandydata do stypendium – ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i do składania wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w załącznikach.

ogłoszenie o naborze_stypendia 2022
Regulamin stypendia jednorazowe 2022
Załącznik nr 1 wniosek uczeń 2022