Sportowy Okrągły stół 2014/2015

SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

13 listopada 2014 r. w naszej szkole w sali gimnastycznej odbyła się Debata Sportowego Okrągłego Stołu (SOS), w której udział wzięli reprezentanci wszystkich klas, Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Prowadzący debatę: Pani Kamila Jenś i Pan Tomasz Koźlak przedstawili zebranym najważniejsze założenia programowe ,,WF z Klasą”. Następnie otwarto dyskusję na temat sportu i wychowania fizycznego. Uczniowie pracując w grupach wskazywali dobre i złe strony lekcji wf, oraz wskazywali co powinno zostać  wprowadzone, oraz jak wg uczniów powinna wyglądać idealna lekcja wychowania fizycznego. Wszystkie propozycje były oczywiście zapisywane. Dyskutowano również nad możliwością realizacji proponowanych zmian. W drugiej części debaty uczniowie w drodze głosowania wybrali zadania do realizacji w ramach programu WF z Klasą.