Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

Ze względu na panującą epidemię, uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego nie mogła odbyć się jak dotąd na boisku szkolnym.

Wymogi sanitarne zdecydowały o tym, że w dniu 1 września 2020 r. że uczniowie wszystkich klas spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Nowy plan lekcji uzmysłowił wszystkim, że wakacje dobiegły końca.