Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Uroczystość zwieńczyła skierowana do wszystkich uczniów, prośba Pani Dyrektor o rozwagę i odpowiedzialność podczas korzystania z wakacyjnej swobody.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

W dniu 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Uczniowie i nauczyciele zgromadzili się na boisku szkolnym, na którym pani dyrektor oficjalnie rozpoczęła rok szkolny po czym przedstawiła i gorąco powitała nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej placówce:

P. Karinę Brożyna (przedmioty gastronomiczne)

P. Agnieszkę Kluska (język niemiecki)

P. Mirosława Kubiak (wychowanie fizyczne)

P. Darię Matusiak (język angielski)

P. Agnieszkę Pawełkiewicz (nauczyciel- bibliotekarz)

P. Magdalenę Pioruńską (język angielski)

P. Agatę Stefaniak (przedmioty gastronomiczne)

P. Małgorzatę Stępnik-Klemczak (język niemiecki)

P. Irenę Urbaniak (przedmioty architektury krajobrazu)

P. Jarosława Wajsa (przedmioty geodezyjne)

W roku 2014/2015 pracę rozpoczyna 1107 uczniów w tym 351 pierwszoklasistów. Powstało 12 klas pierwszych, w tym 4 klasy Zasadnicze i 8 klas Technikum. Został otwarty również nowy kierunek Technikum w zawodzie technik ekonomii i finansów.