Projekt z programu ERASMUS+ – 2021/2022


Projekt z program ERASMUS+
Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry (KA121-VET)
Nr umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000011421
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 62.281,00 EURO

Program ERASMUS+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania nauczycieli i młodzieży.


Projekt mobilności edukacyjnej realizowany w naszej szkole adresowany jest do uczniów klas III Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. W ramach projektu na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do Grecji w okresie 24.04-06.05.2022r. wyjechało 30 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:
technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik logistyk,
technik logistyk zarządzanie w e-logistyce
technik architektury krajobrazu,
technik budownictwa
technik budownictwa- obsługa nieruchomości
technik ekonomista
Celem projektu jest umożliwienie uczniom ZS 1 podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do bycia mobilnym zawodowo. Pozwoli im też nabyć lub udoskonalić umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą zespołową. Udział w projekcie ma też wpłynąć na dalszy rozwój zawodowy uczestników poprzez zmotywowanie ich do ciągłego doskonalenia zawodowego i wpojenia im aktywnego podejścia do kierowania własnym rozwojem.
W projekcie weźmie udział także 4 nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, którzy odbędą 5- dniowy kurs w Grecji: “Przyszłość branży budowlanej i architektury krjobrazu z wykorzystaniem języka angielskiego branżowego”
Celem kursu branżowego dla nauczycieli jest:
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych wśród nauczycieli naszej szkoły
poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie
rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego
większa świadomość i zrozumienie najlepszych międzynarodowych technik praktyk w branży budolwanej i architektury krajobrazu
nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innych krajów w celu dzielenia się doświadczeniami i współpracy.
W ramach budżetu wszyscy uczestnicy Projektu mają zapewnione środki finansowe na odbycie praktyk zawodowych oraz szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie).

Naszym partnerem w projekcie jest GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES. Jest to doświadczoną grecką organizacją przyjmującą w ramach programów mobilności w zakresie kształcenia zawodowego. Siedziba Instytucji znajduje się w miejscowości Platamonas na Riwierze Olimpijskiej w regionie Pierias.
GEORGIKES EKMETALEUSEIS & TRAINING SERVICES od 2011 roku specjalizuje się w organizacji praktyk i staży dla uczniów szkół technicznych i zawodowych w obszarze agrobiznesu, turystyki i przemysłu rolno-spożywczego, handlu, a także logistyki i zarządzania przedsięwzięciami, które towarzyszą wybranym sektorom.