Projekt: „Active telling, active learning”

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu we współpracy z fundacją MODE jako jedyna szkoła w Polsce bierze udział w międzynarodowym projekcie: „Active telling, active learning”. W projekcie uczestniczą także organizacje z Chorwacji, Słowenii, Rumunii i Włoch. Projekt ma na celu propagowanie pamięci o wydarzeniach z II wojny światowej. Nauczycielki Małgorzata Olborska oraz Małgorzata Zadęcka wzięły udział w 2-dniowej inauguracyjnej konferencji w Chorwacji. Szkoła w maju będzie organizatorem spotkań z „Żywymi książkami”.