Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Rozpoczęły się praktyki zawodowe uczniów klas III technikum. Duża grupa praktykantów swoje doświadczenia zawodowe będzie zdobywała na wyjazdach zagranych w ramach programu Erasmus +.
I tak:
Technik żywienia i usług gastronomicznych w Hiszpanii,
Technik architektury krajobrazu – Niemcy,
Technik budownictwa i technik geodeta – Włochy,
Technik ekonomista – Malta,
Technik ekonomista finanse i bankowość i technik budownictwa obsługa nieruchomości – Irlandia.

Wszystkim życzymy powodzenia….