Pożegnanie Klas Maturalnych 2011/2012

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

W uroczystym nastroju 27 kwietnia 2012 r. pożegnaliśmy absolwentów następujących kierunków:

–      Technik architektury krajobrazu – wych. P. Renata Choczaj

–      Technik budownictwa – wych. P. Zygmunt Boryczka

–      Technik ekonomista „a” –  wych. P. Anna Madela

–      Technik ekonomista „b” – wych. P. Elżbieta Pałyga

–      Technik geodeta – wych. P. Maria Kruk

–      Technik kucharz – wych. P. Anna Drab

–      Technik logistyk – wych. P. Magdalena Kowalska

–      Technik organizacji usług gastronomicznych – wych. P. Katarzyna Kruk

Pani Dyrektor Elżbieta Urbańska – Golec w swoim przemówieniu podsumowała czteroletni wysiłek uczniów, szczególnie podkreślając ich osiągnięcia.

Po wspomnieniach i oficjalnych podziękowaniach nastąpiło wręczenie świadectw. Każdy absolwent osobiście odebrał świadectwo ukończenia szkoły z rąk Pani Dyrektor i przyjął gratulacje od wicedyrektorów – Pani Marii Kruk i Pani Doroty Musiałek.

Najbardziej wzruszającym momentem tej uroczystości było wręczenie przez Panią Dyrektor listów gratulacyjnych rodzicom uczniów mających wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe.