Podręczniki dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas pierwszych

Podręczniki dla klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w roku szkolnym 2020/2021

Podręczniki dla klasy pierwszej technikum w roku szkolnym 2020/2021

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów klas drugich po szkole podstawowej:

TECHNIKUM

Technik architektury krajobrazu   Podręczniki dla klasy drugiej TA

Technik budownictwa                      Podręczniki dla klasy drugiej technikum TB

Technik budownictwa – obsługa nieruchomości/ Technik geodeta     Podreczniki kl.2 pTNG

Technik ekonomista/ Technik ekonomista-finanse i rachunkowość    Podręczniki II TEp

Technik logistyk/ Technik logistyk- zarządzanie w e-logistyce      Podręczniki dla klasy 2pTL

Technik żywienia i usług gastronomicznych     Podręczniki dla klasy 2pTZ na rok szkolny 2020

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie PODRĘCZNIKI KL 2pM1

Cukiernik/Kucharz Podręczniki klasa II PCK

UWAGA:

Uczniowie w klasach starszych (II, III, IV po gimnazjum) kontynuują serie podręczników do przedmiotów ogólnokształcących, podręczniki do przedmiotów zawodowych będą zamawiane grupowo przez nauczycieli we wrześniu.