Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu a firmą BLACHOTRAPEZ

W dniu 12.09.2018 r. podpisano umowę partnerską pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Wieluniu a firmą BLACHOTRAPEZ, która pozwoli uczniom kształcących się w kierunkach budowlanych zdobyć dodatkowe umiejętności.

W wyniku umowy nasz Partner Zobowiązał się do:

  1. Dostarczenia do Szkoły materiałów reklamowych Partnera: plakaty, banery, rolbanery itp.
  2. wyposażenia pracowni w produkty oraz narzędzia dekarskie umożliwiające przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu montażu produktów firmy Blachotrapez w ilości ustalonej ze Szkołą
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu według zapotrzebowania szkoły i możliwości firmy Blachotrapez, w terminach uzgodnionych z odpowiednim wyprzedzeniem
  4. ufundowania nagród/stypendia dla trzech uczniów za najlepsze osiągnięcia w nauce i zajęciach praktycznych