Nowa ekopracownia MIKROŚWIAT w Zespole Szkół nr 1 OTWARTA

20 października 2022r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni „Mikroświat”, na którą Zespół Szkół Nr 1 pozyskał środki w konkursie z dziedziny edukacja ekologiczna pn.”Nasze Ekologiczne Pracownie” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Nowo wyremontowana sala 15 oddana do użytku oficjalnie, poprzez przecięcie wstęgi. Nasi architekci, budowlańcy mięli przyjemność nadzorować krok po kroku jak sala nabierała kolorów. 
Po uroczystym otwarciu ekopracowni przyszedł czas na obchody Dnia Krajobrazu, które odbyły się w budynku warsztatów budowlanych. Ideą tego dnia jest budowanie postaw i świadomości społecznej w zakresie ochrony i poszanowania krajobrazu, a także inspirowanie do podejmowania działań poprawiających jakość krajobrazów zarówno naturalnych, miejskich jak i rolniczych.
W czasie uroczystości mięliśmy przyjemność gościć m.in. Panią Wandę Pogorzelską reprezentującą Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Pana Krzysztofa Dziubę – Wicestarostę Powiatu Wieluńskiego, Panią Agatę Pągowską – właściciela firmy ROYAL GARDEN, która od wielu lat wspiera nas zarówno bazą praktyczną jak i pomocą w postaci materiału roślinnego. Wśród gości biorących udział w wydarzeniu znaleźli się również przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego, mgr inż. Marcin Marciniak oraz dr. Krzysztof Badora, który w swoim wykładzie podkreślał wysoki poziom kształcenia na kierunku technik architektury krajobrazu w ZS nr 1.
 Słodki poczęstunek podczas uroczystości otwarcia ekopracowni przygotowali uczniowie i nauczyciele warsztatów gastronomicznych.