Osiągnięcia 2022/2023

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
1.     EDUKACYJNE
SREBRNA Tarcza  w rankingu PERSPEKTYW – Najlepsze Technika 2023Zespół Szkół nr 1
w Wieluniu zajął 5 miejsce w województwie łódzkim a 114 w kraju.
Tym samym szkoła znalazła się w wśród Najlepszych Technikum w Polsce w roku 2023
i otrzymała SREBRNĄ TARCZĘ
 

Najwyższa średnia

TECHNIKUM:

Klasa IV TEF – 4,70
BSIS

Klasa 3 BC – 3,72

Technikum : Sandra Jacaszek 3 TR – 5,53
BSIS: Kamińska Zuzanna 1 BC – 5,19

         

Świadectwa z wyróżnieniem 109 uczniów
Najwyższa frekwencja Technikum: 1 TL1 – 91,58

BSIS: 1 BC – 79,23

100% frekwencja Marczak Marta
Kot Zuzanna
Ochocka Dominika
Szczęsna Kinga
Kamyk Maja
Majkut Anna
Hubert Krzęc
Pawełczak Aleksandra
Małolepszy Jakub
Struzik Daria
Hałas Miłosz
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W ZS nr 1 kształciło się 10 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Dla uczniów zostały opracowane programy Edukacyjno- Terapeutyczne

– Ze wszystkimi orzeczeniami zapoznali się nauczyciele uczący i przygotowali odpowiednie programy dostosowujące zdobywanie wiedzy zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach.
– Dodatkowo monitorowano efekty pracy uczniów przez psychologa i pedagogów szkolnych

– Ponadto w szkole uczy się 102 uczniów mających opinie PPP.

Nauczyciele uczący tych uczniów stosują wymagania zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach.

– W tym roku szkolnym zajęcia rewalidacyjne były prowadzone w szkole.

– Uczniowie uczestniczyli w dowolnie wybranej przez siebie aktywności szkolnej.

Sukcesy na olimpiadach/konkursach/turniejach
XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Szymon Piekarek 4 TB – laureat
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich Anna Majkut 4 TE – finalistka
XXIII Ogólnopolski Konkurs o Ekonomii i Gospodarce Anna Majkut 4 TE laureatka 
Olimpiada Buduj z Pasją Finaliści olimpiady– Kacper Gradowski 2 BM, Weronika Siwek 2 TW
Konkurs Polityka – Kapitał – Biznes Magdalena Patacz, Anna Majkut finalistki
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach Marta Ceglarska 3 TEF 1 miejsce w Polsce
VII Edycja Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej Uniwersytetu Gdanskiego Kamil Gadula 4 TL – finalista
IV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz Jakub Klimczak 3 BK – 1 miejsce w Polsce
II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zabytkach Ziemi Wieluńskiej   4 miejsce uczniowie klasy 1TL2, Zuzanna Biryt, Mateusz Napieraj i Mikołaj Piszczałka
Młody Lean Lider 5 miejsce w Polsce (zespół 3 TR)
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny EUKLIDES
Julia Gonera i Dominika Jędrysiak 3 TR – finalistki
XI Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia I miejsce – Szymon Smejda – Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

 

Konkurs recytatorski w Łodzi „Spotkanie z poezją krajów niemieckojęzycznych” I miejsce – Szymon Smejda

 

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Filip Faryślaureat
Powiatowy Turniej Przedsiębiorczości Klaudia Syguła – 1 miejsce
Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową organizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej I miejsce  w kategorii szkół średnich zdobyli:- Łagiewski Kacper IBm,- Kwiatkowski Damian IBm, – Dziwiński Przemek IBm, – Nowak Kornelia IITB, II miejsce  w kategorii szkół średnich zdobyli:- Konieczny Kamil IITB,- Łuczak Kacper IITB, – Zysiek Maciej IIImp1, – Wróblewski Dawid IIImp1
Konkurs plastyczno – fotograficzny pt. „Flaga Polski w moim otoczeniu” Kacper Chadryś z klasy 1TA 2 – I miejsce (fotografia)

Nikola Żarnowska z klasy 1TR – II miejsce (fotografia)

Joanna Strzelczyk z klasy z klasy 1TL 1 – II miejsce (praca plastyczna)

Daria Drab z klasy 1 TR – III miejsce (praca plastyczna)

Stypendia/Nagrody
Stypendium Prezesa Rady Ministrów Na rok 2023/2024
Magdalena Patacz 4 TEF
(wybrana w głosowaniu RP) – śr. 5, 69Sandra Jacaszek 3 TR –śr.5,53
Stypendia Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Równe Szanse” Anna Majkut,

Magdalena Patacz,

Klaudia Syguła,

Natalia Patak z 4TEF

 

Stypendium Powiatu Wieluńskiego

 

1. Marta Ceglarska
2. Klaudia Syguła
3. Magdalena Patacz
4. Anna Majkut
5. Natalia Ptak
6. Bartłomiej Bagiński
 

2.     SPORTOWE

Mistrzostwa BSIS ZS nr 1 w Wieluniu w piłce nożnej
 1 miejsce w Powiatowym Turnieju Strzeleckim
Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły
1 miejsce w XXII Powiatowych Igrzyskach Ziemi Wieluńskiej
Turniej Piłki Siatkowej dla Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły
Dzień Sportu
Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
Turniej Absolwentów Budowlanki w piłce siatkowej
 

3.     WYDARZENIA

Marsz nordic walking Włóczykije ZS1 Łączą Pokolenia Wrzesień 2022r.
Dzień Budowlańca połączony z konferencją „Buduj z pasją – nowoczesne trendy w budownictwie” Wrzesień 2022r.
Europejski Dzień Języków Wrzesień 2022r.
Piknik integracyjny INTEGRIADA Październik 2022r.
Oddanie Ogrodu Deszczowego i otwarcie EKOPRACOWNI MIKROŚWIAT
Dzień Krajobrazu
Październik 2022r.
Wieluńskie Smaki Październik 2022r.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych Październik 2022r.
Tydzień Noblowski Październik 2022r.
XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej Październik 2022r.
Konkurs Piosenki Patriotycznej Listopad 2022r.
Trening młodzieży z Marcinem Możdżonkiem i Cezarym Trybańskim Październik 2022r.
Mistrz w twojej szkole – trening nauczycieli i uczniów z Kacprem Lachowiczem Listopad 2022r.
Wesele w ZS1 Listopad 2022r.
Koncert Kolęd Grudzień 2022r.
Bazarek Bożonarodzeniowy Grudzień 2022r.
Podpisanie umowy patronackiej z Instytutem Finansów przy Ministerstwie Finansów (klasa finansowo-skarbowa) Grudzień 2022r.
Tydzień Zdrowia Styczeń 2023r.
Noworoczny Koncert Orkiestr Dętych Styczeń 2023r.
Współorganizowanie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Styczeń 2023r.
Spotkanie Noworoczne z dziećmi z Ukrainy Styczeń 2023r.
Podpisanie umowy na budowę boiska sportowego Marzec 2023r.
III Konferencja na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Jestem tutaj” Marzec 2023r.
X Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego Kwiecień 2023r.
Kuchnie Regionalne w Nowoczesnej Odsłonie – 2 edycja konkursu pod patronatem Pawła Okrasy Kwiecień 2023r.
Konferencja – NOWOCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE Kwiecień 2023r.
Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu Czerwiec 2023r.
 

4.     PROJEKTY

Projekt Zdolny uczeń, świetny student
Branżowe Symulacje Biznesowe REVAS
Rekiny Przedsiębiorczości SIGG
Wirtualne Laboratoria
Program Młody Lean Lider
Erasmus
Program Spedycyjny iCargo
Narodowe Czytanie
Wirtualny Festiwal Umiejętności zawodowych Eurocach
Szkoła do Hymnu
Szkoła Pamięta
wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie NFOS  i Ministerstwa Klimatu! SZKOLA Z KLIMATEM! –  ARCHITEKCI KRAJOBRAZU
5. DZIAŁANIA SPOŁECZNE
 

 

Wolontariat

 1. Akcja charytatywna dla pani Wioletty Ignasiak- sprzedaż ciast; zebrano kwotę 2735,84zł i 50 centów

2. Akcja #17 milionów w socjalach

3. Święto Pieczonego Ziemniaka

4. Akcja znicz- sprzątanie cmentarzy i pomników zasłużonych

5. Akcja Mikołaj na Kresach

6. Akcja dla Jasia z SMA- zbieranie zużytych telefonów

7. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

8. Akcja charytatywna „Pomocna Dłoń dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych”

9. Mikołajki dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu                                                                                                         10.Spotkanie noworoczne z dziećmi z Ukrainy.

11. Koncert charytatywny Szkoła Szkole Caritasu.
Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.

12.Charytatywny Turniej siatkówki dla pani Emilii Konadorów.

 

PROMOCJA

·         spotkania z uczniami szkół podstawowych na teams i na żywo w szkołach,

·          live na żywo na fb dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia,

·         wirtualna gazetka na stronie szkoły,

·         ikonografie oraz filmiki i tik toki promujące nasze kierunki,

·         organizacja Dni Otwartych połączonych z grą EDU EWI,

·          udział w akcji EDU Bus.

W ubiegłym roku szkolnym w ramach doradztwa zawodowego uczniowie mogli uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach z ludźmi świata biznesu oraz uczelni wyższych √  Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 10.01.2023 kl.II TB  „Poznajmy się – nazywam się Bank, Bank Spółdzielczy”

√  25.09.2022 r. Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Geodezji , Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Geodetą Wojewódzkim Andrzejem Dziubińskim w sprawie przybliżenia zasad wojewódzkiego konkursu  ,,Łódzkie na mapach 2022”. W spotkani uczestniczyli uczniowie pionu geodezyjnego, architektury krajobrazu i logistyki.

√  30.11- 01.12.2022 Szkolenie z wykonywania kompozycji florystycznych z udziałem p. Grzegorza Pagacza (nauczyciele architektury krajobrazu)

√  03.11.2022 r Wyjście do Starostwa Powiatowego w Wieluniu na szkolenie z zakresu ochrony i kształtowania terenów zielonych. (I.Urbaniak, M.Gońda)

√  10 października – lekcja w terenie; klasa I TZ – Zapoznanie z różnymi gatunkami grzybów. Zajęcia prowadzone przez P. Grzegorza Pagacza

√  W dniach 26-28 października odbył się Kurs kelnerski I stopnia  -44 uczniów

√  24 listopada warsztaty kulinarne dla uczniów prowadzone przez Tomasza Tracza

√  W dniach 10-11 stycznia odbył się Kurs kelnerski I stopnia – 15 uczniów, II stopnia -23 uczniów

√  Piotr Adamczyk, Piotr Kowalski, Aleksandra Wolniakowska 18.10.22r. szkolenie z firmy Xella    dla klas technikalnych 1,3 i 4

√  Mariusz Lach, Piotr Adamczyk, Piotr Kowalski 15.11.22r. szkolenie z firmy Blachotrapez   (udział uczniów z klas technikalnych 1,3 i 4,

√  Kurs wózków widłowych

√  Piotr Adamczyk, Ignasiak Marek, Henryk Chrobot, Łukasz Małolepszy, Podeszwa Maciej (współorganizator) 16.05.23r. szkolenia z firmy Greinplast „Dekoracyjne wykończenia powierzchni wew. ścian”

√  Organizacja egzaminów  z kursów logistycznych we współpracy z  partnerem szkoły – firmą „Trans.eu Group S.A.”.

√  Szkolenie firmy Fenilo „Mocowanie ładunku” – 78 uczniów- 01.03.2023 M. Zadęcka

√  Szkolenie z obsługi sprzętu do pielegnacji ogrodów firmy Makita (klasy: 2TA , 3TA  i 4pTA) – Mariusz Bącela

√  15.05.2023 kl. 1Bm Cyberbezpieczeństwo – spotkanie on-line w ramach Projektu Bakcyl

√ 18.04.2023 kl. II TE  Ścieżki kariery w audycie․ Kim jest i czym się zajmuje audytor? – webinar Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości

√  14-15.06kurs cukierniczy( A.Nijakowski)

√  21.06szkolenie-firma Monini – wykorzystanie oliwy ,miodów i syropów

Ponad to uczniowie szkoły uczestniczyli √  Praktykach zawodowych – miesięczne praktyki w maju w Polsce oraz praktyki w ramach programu ERASMUS (Grecja)

√  Ogólnopolskim Tygodniu Kariery Zawodowej

√  Tygodniu Zdrowego Odżywiania

√  Dniu Przedsiębiorczości – udział całej szkoły

√  Sprzątaniu Świata

√  Międzypowiatowym Konkursie Piosenki i Poezji w Języku Angielskim i Niemieckim

√  Konkursie Ortograficznym Pióro Starosty

W szkole zorganizowano wycieczki dydaktyczne, turystyczne:

ŁĄCZNIE:               

WYCIECZKI
turystyczno-rekreacyjne
WYJŚCIA  DO KINA i Muzeum WYJŚCIA INTEGRACYJNE Wyjazdy na uczelnie/olimpiady
30 22 12 23
Podejmując różne działania, przygotowując imprezy staramy się współpracować z instytucjami zewnętrznymi wspierającymi szkolę, są to: √  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

√  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

√  Politechnika Łódzka

√  Politechnika Wrocławska

√  Politechnika Częstochowska

√  Uniwersytet Opolski

√  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

√  Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej

√  Instytut Finansów

√  Zakład Ogrodniczy Royal Plant Sc. T. Pągowski

√  Blachotrapez

√  Wieluńska Spółdzielnia Dostawców Mleka

√  Mikawip – Usługi Ogólno-Budowlane P. Szaniec, Mokrsko

√  Hotel „Zamek Topacz” Wrocław

√  Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

√  Fundacja Dla Zdrowia

√  PCK

√  G/MOPS

√  Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Wieluniu (Sanepid)

√  Sąd, Prokuratura

√  Policja

√  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

√  Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław

√  Muzeum Ziemi Wieluńskiej

√  Powiatowa Biblioteka Publiczna

√  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

√  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

√  Nadleśnictwo Wieluń

√  KRUS

√  ZUS

√  Bank PEKAO

√  P.H.U. CERMAT (Cegiełka)

√  Media wieluńskie:

√  Radio ZW

√  Dziennik Łódzki

√  Kulisy Powiatu

√  Telewizja WTK