O projekcie 4

Opis projektu

Program PO WER

Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna

Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Tytuł projektu: EDUCATION IS A CHOICE – EXCHANGE EXPERIENCES 4

W Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu roku szkolnym 2017/2018 będzie realizowany projekt EDUCATION IS A CHOICE – EXCHANGE EXPERIENCES 4 w ramach programu PO WER finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej.

Program PO WER oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

„ Education is a choice – exchange experience 4” to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. W ramach projektu na praktyki zawodowe wyjedzie 53 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik logistyk,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik budownictwa
  • technik ekonomista
  • technik ekonomista – finanse i bankowość

Uczestnicy projektu udadzą się na okres 4 tygodni do Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii lub na Maltę. Wyjazdy będą miały miejsce w okresie od listopada 2017 roku do maja 2018 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom ZS 1 podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do bycia mobilnym zawodowo. Pozwoli im też nabyć lub udoskonalić umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą zespołową. Udział w projekcie ma też wpłynąć na dalszy rozwój zawodowy uczestników poprzez zmotywowanie ich do ciągłego doskonalenia zawodowego i wpojenia im aktywnego podejścia do kierowania własnym rozwojem.

Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów:

• CV Europass

• Europass Mobilność

• Paszport Językowy.

W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie szkolenia wyjazdowego (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie).