Minister Sportu, Danuta Dmowska – Andrzejuk w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

20 czerwca 2020r. przedstawiciele SKS Aktywni ZS1 Pan Zygmunt Boryczka, Pan Tomasz Koźlak oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu Elżbieta Urbańska- Golec odebrali z rąk Pani Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk bon przyznany Naszemu klubowi SKS Aktywni ZS1 w ramach Programu Rządowego „KLUB” na kwotę 15000 zł .Pani minister zwiedziła również budowaną hale sportową, która mamy nadzieje w niedługim czasie zostanie oddana do użytku.

https://www.facebook.com/zs1wielun/posts/3121796084567519