List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Szanowni Państwo!!

Przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, udostępniamy Państwu 2 listy od Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

Życzymy wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Dyrekcja ZS 1 w Wieluniu

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Poradnik Rady Rodzicow. Kompetencje i zasady działania