Lekcja otwarta z języka polskiego i historii

Lekcja otwarta z języka polskiego i historii

„Przeciw zapomnieniu i obojętności …” - tak brzmiał temat lekcji z języka polskiego i historii zorganizowanej 16 kwietnia 2018 roku dla społeczności szkolnej. Autorkami scenariusza były nauczycielki języka polskiego: Ilona Kuźnik, Emanuela Jędryszek-Cyrkler oraz nauczycielka historii - Elżbieta Gronowska-Caban. Zajęcia zostały oparte na wierszu Czesława Miłosza pt. „Campo di Fiori” napisanym w 1943 r.

 

Lekcję przeprowadzono metodami aktywizującymi. Wykorzystano dramę: improwizację, pantomimę, wywiad połączony z wejściem w rolę, tunel myśli, przekład intersemiotyczny; „burzę mózgów”; metody eksponujące: prezentację nagrania muzycznego oraz wykład. Celem niniejszego przedsięwzięcia było kształtowanie umiejętności interpretacji wiersza, analizy jego treści i formy, rozwijanie plastyki ciała i ekspresji twórczej, rozwijanie umiejętności wczuwania się w położenie innej osoby; kształtowanie umiejętności identyfikowania się uczuciowego z drugim człowiekiem.

Prowadzące zadbały o to, by młodzież mogła rozwijać wyobraźnię. Metody aktywizujące, a przede wszystkim odpowiednio dobrana muzyka pozwoliły oddziaływać na emocje, skłaniać do intelektualnego poznawania utworu. W związku z tym lekcja odbiegała od schematu tradycyjnych zajęć. Podczas jej trwania uwypuklone zostało odwołanie do procesów emocjonalnych, uczuć i postaw uczniów w zetknięciu z tekstem kultury.