Kucharz

Filmik promocyjny

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/253829612363790/

Kwalifikacje:

HGT.02 - Przygotowywanie i wydawanie dań

Nauka trwa 3 lata. Do głównych zadań kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Po ukończeniu szkoły absolwent umie:

  • stosować zasady prawidłowego odżywiania,
  • właściwie dobierać surowce do produkcji potraw,
  • przegotowywać podstawowy asortyment potraw z surowców i półproduktów spożywczych, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne,
  • prawidłowo zestawiać posiłki, układać menu,
  • sporządzać kalkulację potraw,
  • posługiwać się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowaniu posiłków,
  • stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywienia: system dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), system dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych (HACCP).

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł zawodowy - kucharz, mogą być zatrudnieni we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, prowadzić własną działalność gospodarczą oraz kontynuować naukę.