Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się okresem nauczania zdalnego i brakiem możliwości bezpośrednich kontaktów z Państwem, przypominam, że wszelkie uwagi, skargi, ważne informacje na temat organizacji kształcenia w formie zdalnej, zajęć praktycznych, bezpieczeństwa psychicznego oraz fizycznego możecie Państwo przekazywać bezpośrednio do wychowawców klas, wicedyrektorów, kierowników szkolenia praktycznego w formie:
– wiadomości w dzienniku elektronicznym
– mailowo: zs1@zs1.wielun.pl lub dyrektor@zs1.wielun.pl
– telefonicznie 601654557
Ponadto w szkole w sekretariacie jest dostępna Księga Skarg i Wniosków. W tych sprawach przyjmuję także bezpośrednio w każdy piątek w godz. 9-12 w szkole.
Bardzo zależy mi oraz całemu gronu pedagogicznemu na dobrej współpracy z Państwem ale przede wszystkim na wyjaśnianiu wszelkich kwestii, które są dla Państwa niepokojące, a na które możemy mieć wpływ.
Przedłużający się okres formy zdalnej bez wątpienia może budzić Państwa niepokój, niemniej z naszej strony chcemy dokładać wszelkich starań, by proces kształcenia był realizowany przede wszystkim w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne Naszych uczniów.
Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo ciepło i mam ogromną nadzieję, że jesteśmy w okresie ostatniej już fali pandemii, życzę Państwu spokoju, dobrego zdrowia i jak najmniej codziennych trosk.

Elżbieta Urbańska- Golec
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu