Komórkomania? No właśnie co to?

Akcja “Komórkomania”, czyli rejestracja potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych… – szczegóły na szkolnym facebook.com