Kierunki szkolenia

Kierunki kształcenia

Możesz wybierać spośród 13 kierunków:

Technik rachunkowości - NOWY KIERUNEK!

Technik budownictwa

Technik budownictwa - obsługa nieruchomości

Technik ekonomista

Technik architektury krajobrazu

Technik logistyk

Technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik geodeta

Szkoła Branżowa I stopnia - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Branżowa Szkoła I stopnia - Kucharz

Branżowa Szkoła I stopnia - Cukiernik