Kierunki szkolenia

Kierunki kształcenia

Możesz wybierać spośród 12 kierunków:

Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik budownictwa - obsługa nieruchomości

Technik ekonomista

Technik ekonomista – finanse i rachunkowość

Technik logistyk

Technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik geodeta

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kucharz

Cukiernik

Cieśla/Dekarz/Monter stolarki budowlanej