Informacje Kompetencje plus

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Kompetencje plus w ZS 1 w Wieluniu” RPLD.11.03.01-10-0022/19

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Numer i nazwa Działania dla Osi: 03 - XI.3 Kształcenie zawodowe
Numer i nazwa Poddziałania: 01 - XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 1 030 725,00 zł
Kwota dofinansowania: 927 652,50 zł

Wnioskodawca/Beneficjent: Powiat Wieluński/Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu


OKRES REALIZACJI: od 2020-06-01 do 2022-01-31