Informacja o egzaminach poprawkowych

Przypominamy, że w dniu 23 sierpnia 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny.

W dniach 25 i 26 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 odbędą się egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w  Zespole Szkół nr 1  w Wieluniu za rok szkolny 2021/22.