Informacja o egzaminach poprawkowych

W dniach 23 i 25 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (poniedziałek, środa) odbędą się egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w  Zespole Szkół nr 1  w Wieluniu za rok szkolny 2020/21 zgodnie z harmonogramem:

23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

                                                                Matematyka rozszerzona – godz. 9.00   sala 105

                                                                Język polski godz. 9.00   sala 105

25 sierpnia 2021 r. (środa)

Zajęcia praktyczne gastronomiczne – egzamin klasyfikacyjny godz. 9.00 – warsztaty gastronomiczne

Praktyka zawodowa  – egzamin klasyfikacyjny 25 sierpnia 2021 r. godz. 9.00 – warsztaty gastronomiczne

Zarządzenie nr 9-2021 w sprawie egzaminów poprawkowych