Informacja do naboru uczniów 2019/2020

Absolwenci Szkół Podstawowych i Gimnazjów, chcący kształcić się w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu
wraz z dokumentami przyjęcia do szkoły składamy:

  1. Zdjęcia w formie elektronicznej – na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem) oraz
    1 zdjęcie w wersji papierowej.
  2. Kartę zdrowia składamy zapakowaną w kopertę podpisaną imieniem i nazwiskiem.