I konkurs geograficzny Z MAPĄ NA TY

W dniu 27 marca odbył się I konkurs geograficzny dla klas pierwszych ” Z mapą na Ty”. Nad przebiegiem konkursu czuwał zespół nauczycielek geografii a autorem pytań była pani Nela Namyślak. składał si e on z dwóch części. Uczniowie, w liczbie 20-tu klas pierwszych technikum i szkoły branżowej pracowali przy komputerze na platformie edukacyjnej, gdzie na mapie Europy musieli wskazać wskazane cieśniny, zatoki i morza a w drugiej części rozpoznać na mapach Azji. Ameryki Południowej i Północnej krainy geograficzne. Wyniki rywalizacji oraz rozdanie nagród zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.