Harmonogram Matur 2022

HARMONOGRAM MATUR  maj 2022
– część pisemna (termin główny)

DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00
4 maja 2022 (środa) Język polski – pp
5 maja 2022 (czwartek) matematyka – pp
6 maja 2022 (piątek) język angielski – pp język niemiecki – pp
9 maja 2022 (poniedziałek) język angielski – pr
10 maja 2022 (wtorek) język polski – pr
11 maja 2022 (środa) matematyka – pr
12 maja 2022 (czwartek) biologia – pr
13 maja 2022 (piątek) wiedza o społeczeństwie – pr język niemiecki – pr
17 maja 2022 (wtorek) historia – pr
18 maja 2022(środa) geografia – pr
19 maja 2022 (czwartek) fizyka – pr
20 maja 2022 (piątek) informatyka – pr

Na Maturze w 2022 r. część ustna nie będzie przeprowadzana. Z wyjątkiem absolwentów, którym wynik egzaminu z części ustnej jest niezbędy w procesie rekrutacji na zagraniczną szkołę wyższą lub do realizacji umów międzynarodowych.

Matura w terminie dodatkowym 1-14 czerwca 2022r.

Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r.

WYNIKI MATUR
• Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2022 r.

MATURA POPRAWKOWA
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022, we wtorek o godz. 9:00

WYNIKI MATUR POPRAWKOWYCH
• Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 9 września 2022 r.