Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w  zawodzie – sesja letnia 2021

–  część pisemna

Kwalifikacja Data Godzina Sala Liczba zdających
BD.31 22.06.2021r. 10:00 209 9
AU.22 22.06.2021r. 10:00 01 55
AU.22 22.06.2021r. 10:00 101 7
TG.07 22.06.2021r. 10:00 218 11
TG.07 22.06.2021r. 10:00 03 20
TG.07 22.06.2021r. 10:00 104 7
TG.16 22.06.2021r. 12:00 104 1
BD.29 22.06.2021r. 10:00 101 2
BD.30 22.06.2021r. 12:00 104 1
TG.07 22.06.2021r. 10:00 102 11
BD.04 22.06.2021r. 10:00 211 13
BD.04 22.06.2021r. 10:00 212 12
BD.04 22.06.2021r. 10:00 213 8
TG.07 22.06.2021r. 10:00 105 11
TG.07 22.06.2021r. 10:00 103 11

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w  zawodzie – sesja letnia 2021

 – część praktyczna – wykonanie/dokumentacja

Kwalifikacja Data Godzina Sala Liczba zdających
BD.04 28.06.2021r. 9:00 WB3 6
BD.04 28.06.2021r. 15:00 WB3 6
BD.31 29.06.2021r. 9:00 01 5
BD.04 29.06.2021r. 9:00 WB3 6
TG.07 29.06.2021r. 8:00 w24 6
TG.07 29.06.2021r. 8:00 w23 6
TG.07 29.06.2021r. 12:00 w24 6
TG.07 29.06.2021r. 12:00 w23 6
BD.31 29.06.2021r. 15:00 01 4
BD.04 29.06.2021r. 15:00 WB3 6
TG.07 29.06.2021r. 16:00 w24 5
TG.07 29.06.2021r. 16:00 w23 6
TG.07 30.06.2021r. 8:00 w24 5
TG.07 30.06.2021r. 8:00 w23 6
BD.04 30.06.2021r. 9:00 WB3 5
TG.07 30.06.2021r. 12:00 w24 5
TG.07 30.06.2021r. 12:00 w23 6
BD.04 30.06.2012r. 15:00 WB3 4
TG.07 30.06.2021r. 16:00 w24 5
TG.07 30.06.2021r. 16:00 w23 6
TG.07 01.07.2021r. 8:00 w24 6
BD.29 30.07.2021r. 15:00 WB3 1
AU.22/dokumentacja 21.06.2021r. 9:00 01 55
AU.22/ dokumentacja 21.06.2021r. 9:00 105 7
TG.16/ dokumentacja 21.06.2021r. 13:00 213 1
A.32/dokumentacja 21.06.2021r. 13:00 101 1
T.15/dokumentacja 21.06.2021r. 13:00 213 1
BD.30/ dokumentacja 21.06.2021r. 9:00 104 7
AU.32/ dokumentacja 21.06.2021r. 13:00 101 2
RL.21/ dokumentacja 21.06.2021r. 9:00 105 1
B.30/dok. komputer 25.06.2021r. 9:00 202 1

 

 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie