Godziny wejść na egzamin maturalny z poziomu rozszerzonego

Godziny wejść na egzamin maturalny z poziomu rozszerzonego

GODZINY WEJŚCIA DO SZKOŁY – JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY – GODZ. 14:00

SALA 01 – GODZINA 13:00

SALA 03 – GODZINA – 13:20

GODZINY WEJŚCIA DO SZKOŁY – JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY – GODZ. 14:00

SALA 01 – GODZINA 13:00

SALA 02 – GODZINA 13:20

SALA 03 – GODZINA 13:20

SALA 211, 213, 218 – GODZINA 13:20

SALA WB1  – GODZINA 13:20

GODZINY WEJŚCIA DO SZKOŁY – FILOZOFIA – POZIOM ROZSZERZONY – GODZ. 14:00

SALA 209 – GODZINA 13:30

GODZINY WEJŚCIA DO SZKOŁY – INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY – GODZ. 14:00

SALA 110 – GODZINA 13:20

GODZINY WEJŚCIA DO SZKOŁY – JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY – GODZ. 14:00

SALA 209 – GODZINA 13:30

 WEJŚCIA DO SZKOŁY – HISTORIA – POZIOM ROZSZERZONY – GODZ. 14:00

SALA 209 – GODZINA 13:20

 

GODZINY WEJŚCIA DO SZKOŁY – JĘZYK ROSYJSKI – POZIOM ROZSZERZONY – GODZ. 14:00

SALA 209 – GODZINA 13:30

 

GODZINY WEJŚCIA DO SZKOŁY