Finał konkursu Liga Sprawiedliwości

15 marca podczas Obchodów Dnia Edukacji Prawnej wręczono dyplomy laureatom Konkursu Liga Sprawiedliwości, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w kategorii Szkół Ponadpodstawowych. Nasz zespół w składzie: Anna Majkut, Klaudia Syguła, Natalia Ptak, Magdalena Patacz i Rafał Podgórski wraz z opiekunem Panią Aleksandrą Kamińska odebrali nagrodę za zdobyte III miejsce.
Uczniowie mogli dodatkowo uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez organizatora.
Czas wolny wykorzystali na zwiedzanie Warszawy.
Raz jeszcze gratulujemy całemu zespołowi.
List z podziękowaniami…

Szanowni Państwo, 
jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział Państwa i Państwa uczniów w Obchodach Dnia Edukacji Prawnej, które były zwieńczeniem zaangażowania Ministerstwa Sprawiedliwości, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych instytucji zajmujących się na co dzień szeroko rozumianą edukacja prawną.
Państwa trud i wysiłek włożony w przygotowanie młodych ludzi do konkursu “Postaw na mediację” czy konkursu “Liga Sprawiedliwości” zasługuje na wyrazy szacunku i uznania.  Ministerstwo Sprawiedliwości z dużym podziwem obserwowało, jak przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem uczniowie zmagali się z bardzo trudną problematyką prawną, zazwyczaj realizowaną na poziomie akademickim. 
Jeszcze raz gratulujemy Państwu i uczniom Państwa szkoły zdyscyplinowania i determinacji włożonej w naukę i zachęcam Was do dalszego rozwijania swoich pasji. 
Jednocześnie  dziękujemy za pomoc i wsparcie w tworzeniu konkursu “Postaw na mediację” czy konkursu “Liga Sprawiedliwości”, poprzez tak aktywny w nim udział. Dzięki takim działaniom jesteśmy w stanie realnie wpływać na kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowanie w życie społeczne młodych ludzi, co przybliża nas do realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego. 

Z poważaniem

Iwona Lewandowska-Pierzynka
Naczelnik
Wydział do spraw Edukacji Prawnej
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888