Event Active telling Active learning

Ze zwykłymi niezwykłymi ludźmi, dla nas bohaterami miała okazję dziś porozmawiać młodzież w ramach realizowanego przez szkołę międzynarodowego projektu „Active telling Active learning”. Metodą human library, face to face, przepełnioną spokojem, wyważonymi pytaniami, ale też radością z tak niesamowitej możliwości spotkania się z ludźmi, którzy żyli w czasach II wojny światowej rozmawiali o tym co w Ich pamięci żyje do dziś. Niezwykli świadkowie przyniesi ze sobą pamiątki, zdjęcia…mamy nadzieję że te pełne przejęcia rozmowy zostaną w pamięci młodzieży na długo, a oni sami będą kultywować pamięć o tragicznej historii Polski.
Koordynatorami projektu są: Małgorzata Zadęcka oraz Małgorzata Olborska.