Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

Informujemy, że egzamin pisemny dla wszystkich kwalifikacji odbędzie się 23 czerwca 2020r..

Egzaminy praktyczne odbędą się w dniach 22 czerwca 2020r. – 2 lipca 2020r.

Szczegółowy harmonogram w załączniku:

informacje o egzaminach