Dzień wolny

22 czerwca 2021r. jest dniem wolnym (z puli Dyrektora Szkoły) od zajęć dydaktycznych dla uczniów wszystkich klas Technikum Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu – w tym dniu większość uczniów pisze egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia zajęcia odbywają się bez zmian.