Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole

Informujemy, że zgodnie z przyjętym kalendarzem na rok szkolny 2019/2020
dzień 31 października 2019r.
jest DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE – wynikających z puli dni wolnych do dyspozycji Dyrektora Szkoły.