Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r. był w naszej szkole dniem szczególnym, gdyż obchodziliśmy podwójną uroczystość- Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Na uroczystości nie zabrakło zaproszonych gości i przemówień.
Oficjalnego otwarcia dokonała Pani wicedyrektor Maria Kruk, następnie głos zabrali Pan Starosta Wieluński Marek Kieler, sekretarz Starostwa Wieluńskiego Pan Andrzej Chowis, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Pan Grzegorz Mielczarek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Wnuk. Przedstawiciele 17 pierwszych klas złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu.
Kolejnym ważnym punktem tego dnia było przekazanie symbolicznego klucza Nowemu Samorządowi Uczniowskiemu oraz prezentacja Samorządu Uczniowskiego pracującego w tym roku szkolnym.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani wicedyrektor Maria Kruk i Dorota Musiałek -Jeżewska, wręczyły nagrody nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za osiągnięcia zawodowe w ubiegłym roku szkolnym.
Podczas uroczystości nie zabrakło występu szkolnego zespołu muzycznego- Krótkie Spięcie.