Dodatkowe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

W listopadzie odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu kurs operatorów wózków widłowych. W kursie wzięło udział 34 uczniów z klas Technik Budownictwa i Technik Logistyk oraz słuchacze BSIIS. Po nauce teoretycznej oraz praktycznej odbywającej się cyklicznie przez cały listopad, w środę (17.11) uczniowie podeszli do egzaminu.
33 osoby na 34 zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym, który dając uprawnienia do obsługi wózków widłowych II WJO podwyższa kwalifikacje, potrzebne na rynku pracy. Jednoczenie zwiększając atrakcyjność naszych absolwentów.

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy….