Dla Niepodległej-100 lecie Niepodległości Polski.

W dniu 9 listopada, z okazji 100 – ej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, w naszej szkole odbyły się uroczystości upamiętniająca to wielkie wydarzenie. O godzinie 10.00 nastąpiło symboliczne sadzenie dębu przed budynkiem szkoły,następnie wszyscy uczniowie ,pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście dumnie i radośnie przemaszerowali przez miasto do wieluńskiej hali WOSiR. O godzinie 11.11. wszyscy odśpiewali pięknie 4 zwrotkowy hymn państwowy, a następnie wspólnie śpiewali polskie pieśni patriotyczne. Do wspólnego wykonywania pieśni patriotycznych, tych doskonale znanych, jak i współczesnych, zaproszono nie tylko zdolnych solistów i szkolny zespół „Krótkie spięcie”, ale i Orkiestrę Dętą OSP Dzietrzkowic. Utwory muzyczne były przeplatane odczytami o najważniejszych wydarzeniach z okresu odzyskiwania przez Polskę państwowości.Na widowni nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych (w tym wojewódzkich), kuratorium oświaty, zaprzyjaźnionych i współpracujących z Zespołem Szkół nr 1 instytucji, a także emerytowanych pracowników szkoły.