DEN 2016/2017

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016

W dniu 14 października 2016 r. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Oprócz Dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz pracowników administracji w uroczystości wzięli też udział emerytowani nauczyciele. Hasło przewodnie akademii brzmiało „Zrozumieć szkołę”. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, którzy w podniosłej atmosferze złożyli ślubowanie przysięgając na sztandar szkoły. Istotnym punktem programu było też oficjalne przekazanie władzy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu. Dzień ten był także okazją do przekazania kadrze pedagogicznej podziękowań za pracę w minionym roku szkolnym. Pani dyrektor Elżbieta Urbańska-Golec wręczyła nauczycielom i pracownikom administracji nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Galę zakończył koncert powołanego niedawno do życia szkolnego zespołu „Krótkie spięcie”. Porywający występ artystów sprawił, że świetny nastrój udzielił się wszystkim.