Cukiernik

Cukiernik

Filmik promocyjny

https://www.facebook.com/zs1wielun/videos/537574323578086/

Kwalifikacje:

SPC.01 - Produkcja wyrobów cukierniczych

Nauka trwa 3 lata. Do głównych zadań cukiernika należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wyrobów cukierniczych.

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

  • sporządzać wyroby cukiernicze,
  • wykonać elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych, dekorować wyroby cukiernicze,
  • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności: system dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), system dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych (HACCP).

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych.

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu kwalifikacji zawodowych tytuł cukiernik, mogą być zatrudnieni we wszystkich typach zakładów cukierniczych, prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.