Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów na posadzki oraz dostawę i montaż ścianki przesuwnej dla inwestycji Budowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32 zaprasza do złożenia ofert na następujące zadania: Zadanie 1. Budowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – zakup materiałów/wyrobów budowlanych na wykonanie posadzek przyziemia i piętra oraz ich transport i rozładunek. Zadanie 2. Budowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu[…]