Technik ekonomista – finanse i rachunkowość

Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Technik ekonomista finanse rachunkowość przygotowuje uczniów do  prowadzenia własnej działalności a przede wszystkim daje szanse poznania szczegółowo sztuki rachunkowości. Absolwenci tego[…]

Opublikowano:

Kucharz

Kwalifikacje: HGT.02 – Przygotowywanie i wydawanie dań Nauka trwa 3 lata. Do głównych zadań kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Po ukończeniu szkoły absolwent umie: stosować zasady prawidłowego odżywiania, właściwie dobierać surowce do produkcji potraw,[…]

Opublikowano: