Technik Architektury Krajobrazu

Nauka w technikum trwa 5 lat Kwalifikacje: ORG.03 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu ORG.04- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie do projektowania i kształtowania krajobrazu, np.: – realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz[…]

Opublikowano:

Technik ekonomista

Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Absolwent Technikum Ekonomicznego będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy, prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej oraz magazynowej. Z szczególnym uwzględnieniem rozliczeń kadrowych, płacowych oraz[…]

Opublikowano:

Technik logistyk – zarządzanie w e-logistyce

Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: SPL.01- Obsługa magazynów SPL.02 – Organizacja transportu SYLWETKA ABSOLWENTA: technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: handlu elektronicznego, kierowania[…]

Opublikowano:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Nauka trwa 3 lata Kwalifikacje: BUD.11- Wykonywanie robót montażowych i okładzinowych Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania ?Monter zabudowy i robót[…]

Opublikowano:

Technik budownictwa

Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: BUD.08- Montaż konstrukcji budowlanych BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia nadzoru w robotach budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowników (przy[…]

Opublikowano:

Technik ekonomista – finanse i rachunkowość

Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: EKA.04- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Technik ekonomista finanse rachunkowość przygotowuje uczniów do  prowadzenia własnej działalności a przede wszystkim daje szanse poznania szczegółowo sztuki rachunkowości. Absolwenci tego[…]

Opublikowano:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: HGT.02 – Przygotowywanie i wydawanie dań HGT.12- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: – planowania, nadzorowania i rozliczania produkcji gastronomicznej – sporządzania[…]

Opublikowano:

Kucharz

Nauka trwa 3 lata Kwalifikacje: HGT.02 – Przygotowywanie i wydawanie dań Do głównych zadań kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Po ukończeniu szkoły absolwent umie: stosować zasady prawidłowego odżywiania, właściwie dobierać surowce do produkcji potraw,[…]

Opublikowano:

Technik budownictwa obsługa nieruchomości

Technik budownictwa Innowacja pedagogiczna: obsługa nieruchomości Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: BUD.08- Montaż konstrukcji budowlanych BUD.14 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Uczeń nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie między innymi: – stosowania zasad zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, publicznymi i komercyjnymi,[…]

Opublikowano:

Technik logistyk

Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: SPL.01- Obsługa magazynów SPL.02 – Organizacja transportu Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych. Potrafi[…]

Opublikowano:

Technik geodeta

Nauka w technikum trwa: po gimnazjum – 4 lata po 8 klasie szkoły podstawowej – 5 lat Kwalifikacje: BUD.20 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników  tych pomiarów BUD.21 -Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką  nieruchomościami Osoba kończąca Technikum Geodezyjne uzyskuje pełną wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych zagadnień geodezyjnych. Do najważniejszych[…]

Opublikowano:

Cukiernik

Nauka trwa 3 lata. Kwalifikacje: SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych Do głównych zadań cukiernika należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wyrobów cukierniczych. Po ukończeniu szkoły absolwent umie: sporządzać wyroby cukiernicze wykonać elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych, dekorować wyroby cukiernicze obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej żywności: system[…]

Opublikowano: