Bezpieczny powrót do szkoły

Zgodnie z zapowiedziami MEiN 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Mając za cel utrzymanie jak najdłużej nauki w bezpośrednim kontakcie uczeń-nauczyciel, podczas nadal trwającego stanu epidemii, zwracamy się z  prośbą, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
Zapewnienie bezpieczeństwa przy optymalnych warunkach nauki oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, są priorytetem całego środowiska szkolnego.

Dlatego przypominamy o zachowaniu dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz o  obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. Prosimy wszystkich uczniów o respektowanie tego zalecenia.

Należy podkreślić, że istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:
1)        przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
2)        stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
3)        aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych

Wszystkie zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii znajdują się w zakładce COVID
https://zs1.wielun.pl/bezpieczny-powrot-do-szkoly/