ABC przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość może być kluczem do sukcesu, który każdy chciałby w swoim życiu osiągnąć …
„ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast” – to nazwa szkolenia zorganizowanego w minionym tygodniu przez Panią Małgorzatę Kaźmierczak. Uczestnikami warsztatów, w ramach ogólnopolskiego programu edukacji finansowej realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi (FWW), a finansowanego przez Narodowy Bank Polski, było łącznie 15 uczniów klasy 3 technik logistyk oraz 3 technik budownictwa Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.
Program szkolenia zawierał bezpłatne zajęcia, w formie warsztatowej, podczas których uczniowie mieli okazję poznać m.in.: przepisy prawa obowiązujące przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, analizowali strukturę i elementy biznesplanu, tworzyli wizję i analizę opłacalności przedsiębiorstwa oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Świetnie poradzili sobie z szukaniem przyczyn kryzysu w przedsiębiorstwie czy przykładami promocji i reklamy w małej firmie.
Uczestnikom szkolenia zapewnione zostały materiały szkoleniowe, słodki poczęstunek, a także opracowane przez FWW podręczniki. Na zakończenie szkolenia Pani Dyrektor Elżbieta Urbańska – Golec oraz prowadząca warsztaty Pani Małgorzata Kaźmierczak uroczyście wręczyły uczniom Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz upominki.
Warsztaty były też okazją do kształtowania umiejętności interpersonalnych u uczniów, a także rozwijanie cech i umiejętności przedsiębiorczego działania, które mogą pomóc im aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno – gospodarczym. Problemy i zadania realizowane w ramach zajęć mały również na celu motywowanie uczniów do samodzielności w zdobywaniu wiedzy.