Stypendia pomostowe

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie

Programu Stypendiów Pomostowych ( Segment II )

nabór wniosków od 17.08. do 28.08.2020 roku.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2020 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • Są absolwentami szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego,
  • Są mieszkańcami terenów wiejskich lub w miast do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzą zaświadczeniem z ewidencji ludności. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  • Muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie z algorytmem. Odnośnik do algorytmu znajduje się stronie internetowej Fundacji.
  • zostali przyjęci w roku akademickim 2020/2021 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

Instrukcja składania wniosku, odnośniki do stron internetowych oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie www.fundacja.wielun.pl

Więcej o programie można przeczytać na www.stypendia-pomostowe.pl

Stypendia Pomostowe